Køer ved Randers Fjord

Ramsløg i Holbækgaard Skov

KONTAKT 

Guiderne kan bestilles på tlf. eller mail.

priser: 2,5 times guidet tur 400 kr.

1 times rundvisning: 150 kr.

betales ved bestilling

Indbetales på: 9388 6530011540


Beløbet går til

Rougsø egnsarkiv og museum