Book en times rundvisning ved Voer Færgested
Denne rundvisning foregår ved færgelejet på Voer Færgested.

Der skal afsættes 1 time til gåtur ogf ortælling. Der er mulighed for parkering ca 50 m før færgestedet på den offentlige p-plads ved Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted.


Der indledes med en forklaring om dannelsen af landskabet, oldtiden og de første mennesker og
deres levevilkår. Skrænterne efter istidens hårde medfart står meget skarpt og tydeligt. De
efterfølgende landhævninger og betydningen heraf er ligeledes meget synligt.

Derefter fortælles om stedets betydning for lokalbefolkningen gennem tiden og anekdoter om
hændelser. Ligeledes om kroerne på begge sider af fjorden, færgerne og de forskellige ejerforhold af
disse.
Randers by og dens betydning for fjorden. Det er Randers Havn der ejer arealerne tættest på fjorden
og har ansvaret for vedligehold af sejlrende og teknisk udstyr.
Ved besejling af fjorden for skibstrafik er der mulighed for at tage lods ombord ved Udbyhøj. Lods og Toldvæsen har sin egen fortælling.
Der fortælles om øen Kahrholm, der kan ses fra færgelejet. Til den fortælling hører også en fæl
historie om Fru Jytte Brock til Gl. Estrup og en strid med bønderne i Kare. I 1958 inddæmmedes et
462 ha stort område sammen med øen.
Endelig præsenteres Kyst- og Fjordcentret

og en beretning om dets etablering.

Stedet tilbyder naturvejledning, oplevelser

og mulighed for at tilbyde bespisning.

Det ligger ca. 200 meter fra færgelejet.

Danmarks mindste bilfærge, Ragna

Kyst og Fjordcenteret