Book en times rundvisning på

Rougsø Egnsarkiv og MuseumI kælderen under Langhøjskolen finder du et egnsarkiv, en oldtidssamling og et egnsmuseum.

Arkivet: Vi råder over lokaler på i alt 650 m2. Indviet 10. april 1978.
Her er jordebøger, godsarkiver, fæstebøger m.v. alt sammen et godt søgegrundlag for slægtsforskning og for lokalisering og beskrivelse af sin egn. Slægtsbøger og erindringer. Der er foreningsarkiver, arkiver fra handel og håndværk, ligesom der er fonds fra private, der er tilgængelige. Der er håndbøger som f.eks. Trap Danmark, og gamle ordbøger.
Vi har alle numre af ugeavisen, Rougsø Sønderhald Herreds Folkeblad, fra 1912 - og frem til dato, - nu hedder den Lokalavisen, Norddjurs. Ørsted og Omegns avis fra 1935 – 1973.
Desuden findes i arkivet en samlet beskrivelse af samtlige matrikel nr. fra det gamle Rougsø - Herred tilbage i tiden, og frem til ca. 1970. Beskrevet af forhenværende viceskoleinspektør Jens Schou, som er barnefødt i Ørsted.
En PC, med internetadgang, er stillet til rådighed for gæsterne.

Oldtidssamlingen består hovedsagelig af Vindberg-samlingen der er skænket af Carl Vindberg Jensen, Nørager, en kendt og anerkendt amatørarkæolog. Han så sin samling blive opstillet, men døde inden indvielsen i 1978.
Denne samling er unik, og består af mange krukker, skår og flintredskaber, som er registreret og beskrevet af Vindberg.
Der er senere kommet mere til, som indgår i denne afdeling.

Egnsmuseet: I museet finder du hele værksteder, købmandsbutik, grovvarehandel, gamle håndredskaber, uniformer m.m, og BIRKEBÆKSAMLINGEN, som er en museumssamling, skænket af fhv. kæmner Birkebæk til kommunen.
Denne samling er overdraget til Rougsø Egnsarkiv og Museum.