Guidning på landet.

Et korps af lokale folk har samlet viden og fortællinger om livet på landet i området mellem Randers Fjord og Kattegat, det nordvestlige hjørne af Norddjurs Kommune. Området byder på kulturhistoriske og landskabsmæssige perler.  Rougsø Egnsarkiv og Museum har stillet sig i spidsen for dette formidlingsprojekt, og lokale ildsjæle stiller sig nu til rådighed som lokale guider. Guiderne arbejder gratis, drevet af en trang til at sætte fokus på vores område som bosætning og fritidsområde.

 

                       

 


En lokal guide i aktion.

september 2020 Ørsted Kirke

Lokalguiderne