Der kan vælges mellem fire rundture i området.

Hver tur varer 2,5 time + evt. pauser.

1. HERREGÅRDE OG FORTIDSMINDER

Ruten starter i Nørager på kirkens parkeringsplads, Skovgårdevej 7D, Nørager, 8961 Allingåbro. Turen kræver, at man er godt gående ved de to første steder vi besøger.

1. Stendysserne ved Tustrup. Her er informationshus med madpakkehus og  toilet, to runddysser, jættestue og kulthus. Vi fortæller også lidt om Hevring Ådal og den sidste istid.
2. Resterne af en ridderborg fra 1400 tallet.

3. Storfiskeri ved Rygård Strand.
4. En tidligere herregård ”Rygaard”, som lod Nørager Kirke opføre.
5. Nørager kirke fra 1100-1200 tallet, opført i romansk stil af granitkvadre. Kirken består af skib, kor, apsis, våbenhus og tårn.  

2. Allingåbro Station, Løvenholm og

Ørsted Biograf


Den guidede tur starter ved Allingåbro Station, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. Her fortælles om, da jernbanen kom til byen.

 Derfra går turen til Løvenholm, som er turens første stop. Såfremt vi har tilladelse fra Løvenholmfonden, vil vi gå en tur rundt i parken. Hvis ikke, må vi nøjes med at kigge. Her fortælles bl.a. om den sidste ejer Valdemar Uttental, der ligger begravet i et mausoleum i parken omkring Løvenholm. Der er ikke adgang til selve herregården.

Videre herfra til Lystrup Strand og Vindingsminde, som er turens andet stop. Her fortælles om sommerhusområdets opståen, om Vindingsminde med en forhistorisk ladeplads. Her er mulighed for toiletbesøg.

Næste fortællested er herregården Hevringholm, som er endnu en af egnens talrige herregårde.

Videre til Ørsted, som i virkeligheden er en tur for sig, men her er valgt et enkelt nedslagspunkt: Ørsted Biograf. Her fortælles biografens historie og om, at den stadig er et aktiv i lokalområdet.

Turen slutter ved Allingåbro Station. Her vil det være muligt at arrangere kaffe og kage. 

3. Livet langs fjorden, sagn og fortællinger.

Turen starter ved Allingåbro Station Hovedgaden 4, 8961  Allingåbro.

Den guidede tur går langs Randers Fjord, gennem inddæmmede områder, forbi herregårdene Stenalt og Holbækgård, færgesteder m.m. Vi kører i det gamle Rougsø Herred, hvor stenalderkystlinien viser istiders landskabsdannelse. Fortællingen giver indblik i menneskers levevilkår på landet gennem tiden, og idag. En ægte spøgelseshistorie og en fin naturoplevelse venter deltagerne.

På turen er der indlagt stop ved Voer Færgested hvor der er mulighed for at bestille frokost eller kaffe på Kyst- og Fjordcenteret.

Ved Udbyhøj er der mulighed for at handle i den lokale grill- og iskiosk, åben om sommeren eller nyd det medbragte, ved havnens bænkesæt.

På turen kommer vi forbi Ørsted Kro hvor der også er mulighed for at bestille  mad eller kaffebord (mindst 30 personer)

4. Ørsted by og herregården Stenalt

Turen starter på Ørsted Kirkes parkeringsplads Kalkærsvej 1, 8950 Ørsted.

Guidet tur med fortælling om Herregården Stenalt, Ørsted by (landsbyen, der ikke ville dø) og om Ørsted Kirke.

Forholdet mellem herregården (hovedgården), dens landsby og dens kirke gennem tusind år belyses. Det tydeliggøres, hvordan den lokale fortælling også er en danmarksfortælling.

Turen indeholder et kort stop ved Stenalt, en lille rundvisning i Ørsted by og en rundvisning i Ørsted Kirke